Univerzális intelligens hatótáv jelző rendszer fejlesztése elektromos közúti járművekhez

fedelzeti-1024x862
Projekt azonosító száma: GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2017-00147
Támogatás összege: 198 677 052 Ft, azaz százkilencvennyolcmillió-hatszázhetvenhétezer-
ötvenkettő forint.
Támogatás mértéke (%-ban): 55%
A kedvezményezett neve: 3E International Beruházás-szervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Konzorciumi tagok:  
A projekt tartalmának bemutatása: A projekt során intelligens többfunkciós fedélzeti eszközt és a hozzá kapcsolódó szoftver környezetet fejlesztünk elektromos járművek részére. Ennek legfőbb alkotóelemei, amelyek egyben a projekt eredményét képezik: – a többfajta elektromos meghajtású közúti járműre (gyűjtőnéven: light electric vehicles, továbbiakban: LEV; pl. e-bike, e-moped, elektromos kerekesszék, stb.) alkalmazható fedélzeti egység (Univerzális Intelligens Hatótáv Modul), – az Univerzális Intelligens Hatótáv Modul használatához kapcsolódó szoftver és telefonos applikáció (ide értve ennek működéséhez szükséges infrastrukturális hátteret és szolgáltatást). A projekt a környezettudatos egyéni közlekedést helyezi a fókuszba, jellegéből adódóan széles célcsoportot érint. A projekt keretében kifejlesztett megoldás elősegíti az alternatív települési közlekedési módok terjedését, továbbá jobb feltételeket biztosít a szabadidős- és sportcélú LEV használóknak, egyúttal lehetőséget teremt az elektronikus járművek hatékonyabb, megbízhatóbb használatára. Az elsődleges célcsoportot a LEV felhasználó magánszemélyek képezik, azaz a szóba jöhető számos elektromos meghajtású jármű használója minden korosztályt beleértve, továbbá a sportos életmódot folytatók, környezettudatos szemléletűek, stb.), de a tágabb értelemben vett célcsoportba az elektromos közlekedési eszközök gyártóinak és forgalmazóinak teljes értéklánca beletartozik.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.01.04.

 

Kutatási jelentés GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2017-00147

Projekt zárókiadvány GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2017-00147