Szolgáltatások

Előfejlesztés

Terv felülvizsgálat Mérnöki tanácsadás Engedélyeztetés Kivitelezés

Előfejlesztési szolgáltatásaink a projekt korai szakaszában

A befektetők és a fejlesztők nagyra értékelik az olyan, erős mérnök-tanácsadói háttérrel rendelkező partnereket, akik teljesen átlátják  az ingatlanfejlesztés folyamatát, és az egyes mérföldkövekhez kapcsolódó valós lehetőségeket, illetve kockázatokat. Célunk, hogy a 3E Group-ra essen a választásuk.

A 3E Internationalnél bizonyítottan képesek vagyunk végig kísérni a Beruházót a fejlesztési ciklusokon, hatékony segítséget nyújtva céljai eléréséhez. Személyre szabott tudásunk és szakértelmünk a Beruházó munkájának produktív eszköze, a kezdeti ötlettől a megvalósításig sőt, szükség szerint még tovább: stratégia – megvalósíthatóság – beszerzés (akvizíció) – előkészület (engedélyezés) – alkotás (kivitelezés) – átadás (működés megkezdése) – működtetés (vagy értékesítés)

Minden ingatlan más. Minden lokáció és minden piac különbözik. A folyamat szakaszait ezért mindig az adott körülmények szerint komponáljuk meg. Készen állunk támogatni Önöket a teljes folyamatban – legyen ez tanácsadás vagy az adott szakasz mélységi végigvitele.

A projekt korai szakaszában a kutatásra – projekt múltjának, valamint aktuális körülményeinek feltárására – és a jogi-technikai előkészítésre összpontosítunk.

 

 

A korai szakasz leggyakoribb lépései:

  • Piacelemzés és megvalósíthatósági tanulmányok
  • Műszaki és jogi körülmények értékelése
  • Környezeti jellemzők értékelése (talaj, talajvíz, szennyeződések, geodézia)
  • Koncepció megfogalmazása és koncepció terv elkészítése
  • Településrendezési eszközök és egyéb helyi építési előírások módosítása (településszerkezeti tervek, helyi építési szabályzatok és szabályozási tervek, településképi rendeletek)
  • Örökségvédelmi, műemlékvédelmi körülmények beazonosítása, az ebből fakadó projektelőkészítési feladatok kezelése (előzetes régészeti dokumentáció, próbafeltárás, teljes felületű feltárás lebonyolítása)
  • Közművek felmérése, csatlakozási lehetőségek felmérése
  • Egyeztetés önkormányzatokkal és más érintett hivatalos szervekkel
  • A fentiekre tekintettel a projekt előzetes ütemtervének felállítása
 

Tevékenységek

Az alapfeltevés ebben a fázisban az, hogy az elsődleges célok – mint a sorban következő tevékenységek alapja – már rögzítésre kerültek: ismert a fejlesztés célja és hozzávetőleges időbelisége. Amennyiben ezek még felfedezésre várnak, örömmel adjuk át tudásunkat és tapasztalatunkat útitársnak.

A folyamathoz mindig tartoznak olyan általános elemek, melyek vizsgálatát és kidolgozását szükségszerűnek tartjuk. Ennek első és alapvető egysége az ún. cselekvési terv, melynek elkészítése javaslatunk szerint a kezdő lépések között szerepel, így sorvezetőként segítve a fejlesztési folyamat útvesztőinek elkerülését. Különös figyelmet fordítva a következőkre:

 
  • Stratégia, és stratégiai út a fejlesztési célok eléréséhez
  • Cselekvési térkép (az összes érintett fél számára meghatározva)
  • Feladatok és felelősségek ütemezése és meghatározása
 

Az igazi hozzáadott érték az egyedi kihívások hatékony kezelésében rejlik. Ezért a 3E mindig törekszik arra, hogy alaposan megismerje ügyfeleinek igényeit, és ezen specifikumok alapján tegyen személyre és helyzetre szabott javaslatot a fejlesztési folyamatra:

 
  • Tanulmány készítése az engedélyezési koncepcióról, stratégiáról és ütemtervről, figyelembe véve a – számos esetben – párhuzamos eljárások közötti összefüggéseket
  • Projekt koncepció kidolgozása partneri igények szerint
  • Projekt ütemtervének elkészítése, mérföldkövekkel
  • Az ügyfél széleskörű szakmai támogatása és képviselete a projekt összes fázisában, műszaki és jogi háttér biztosításával, mely tervezőket, építésügyi szakjogászokat, QS és egyéb speciális szakmák képviselőit vonultatja fel:
   • Pénzügyi tervezés, költségvetés(ek) és a projektre vonatkozó befektetői memorandum(ok) elkészítése
   • Tervezés-engedélyezés, valamint teljes körű ügyfél-képviselet vagy szakértői támogatás az ezeket megelőző önkormányzati/hatósági egyeztetések során, már az első lépésektől – legyen szó akár településrendezési megállapodásról, jogalkotási folyamatokról vagy tervegyeztetésről.
   • Rendezett telekstruktúra kialakítása: termelésből kivonás, művelésiág megváltoztatása, erdő igénybevétel, telekalakítás (telekosztás, telekegyesítés, telekcsoport újraosztás, telekhatár-rendezés), térképezési hibák kijavítása, hatósági bizonyítványok beszerzése, elmaradt épületfeltüntetések és épülettörlések ingatlan-nyilvántartási átvezetése, telekcsoport újraosztás, telekhatár-rendezés, térképezési hibák kijavítása, épületfeltüntetések és épülettörlések, hatósági bizonyítványok beszerzése
   • Előkészítő terepi munkálatok kezelése (bontás, környezetvédelem, átmeneti hasznosítás lehetőségei)
   • Műszaki- és jogi projektmenedzsment kapacitás biztosítása pályázati/beszerzési/engedélyezési, és később kivitelezési eljárások során

A 3E elkötelezett abban, hogy a különféle szakágak együttműködését biztosító és ezáltal átfogó szemléletmóddal rendelkező, összetartó és egységes csapata tudásának legjavát nyújtsa az előfejlesztési célok eléréshez. És azokon túl is. A beruházó egyedi igényei függvényében,  egyes projektek esetében a 3E Development Kft. a nagyberuházások megvalósítását hozzáértő ingatlanfejlesztő partnerként is segíti.

Információ kérés

Munkatársaink örömmel állnak az Ön rendelkezésre, amennyiben szeretne többet megtudni szolgáltatásainkról. Kérjük küldje el nekünk kérdését és hamarosan felvesszük Önnel a kapcsolatot.