Gázgyár projekt

MŰSZAKI TARTALOM

A Gázgyár  műemlék épületeinek megóvása kiemelt jelentőségű feladat volt. Az elvégzett munkálatok érintették a környezeti kármentesítésre kötelezett területeket. Az épületegyüttes és a környező talajok tartalmaztak veszélyes hulladékot is, melyek elszállítását szintén meg kellett oldani.

MEGVALÓSÍTÁS

A megvalósítás során az épületet eredeti fényében sikerült helyreállítani, beleértve a teljes homlokzat restaurálását, a belső terek funkcionális kialakítását biztosító szerkezetek megépítését, és a meglévő hagymakupolák teljes értékű felújítását. A homlokzat tömbköveit és a speciálisan felhordott korabeli vakolatot restaurátor szakember segítségével újították fel.

ÉRDEKESSÉGEK

A felújítás kapcsán nyilvánvalóvá vált, hogy az északi torony vasbeton héjszerkezetét annak életveszélyes állapota miatt le kellett bontani, és újra kellett építeni. Ennek megvalósítása csak speciálisan megépített, egyedi térállvány és héjzsalu szerkezet segítségével volt megoldható.