Duna Spirit projekt

MŰSZAKI TARTALOM

A teljes fejlesztési terület több mint 320 000 m2, amelyen mintegy bruttó 220 000 m2-t kívánnak beépíteni oly módon, hogy a területen a munkahelyek teremtése, a lakások-otthonok építése és a szabadidő eltöltését elősegítő szolgáltatások és kereskedelmi területek fejlesztése harmonikus legyen.

MEGVALÓSÍTÁS

A Megbízó tulajdonát képező – a Duna árterében lévő – korábbi kommunális hulladéklerakó rekultivációjának megkezdése előtt a Duna elsődleges védvonalának áthelyezésével, valamint a területen átfolyó patak (Diós árok) rendezése során a meder áthelyezésével és épített mederben történő átvezetésével kellett biztosítani a terület árvízvédelmét. A beruházás részét képezte még a patak új nyomvonalának az új, elsődleges árvízvédelmi töltésen való átvezetéshez szükséges árvízvédelmi műtárgyak létesítése is.

ÉRDEKESSÉGEK

A terület egy prosperáló lakó-, kereskedelmi- és szolgáltató funkciókat ellátó dunaparti közösségi térként szolgálja a kerület és Budapest lakosságát. A funkciók változatos összetétele és a beépítés intenzitása, a kialakított belső parkok és Duna menti terület közösségi felületei addicionálisan a felső-közép kategóriába helyezik mind minőségi, mind érték szempontjából az itt megvalósuló fejlesztést Budapest ingatlanpiacán.